Siedziba Stowarzyszenia "Ostoja":
19-300 Ełk, ul. Jana i Hieronima Małeckich 3/11.2

kontakt:
tel/ fax: 87 621 23 81
tel. kom: 664 318 051
e-mail: ostojaelk@wp.pl

Nr rachunku stowarzyszenia:
BGŻ BNP Paribas
Nr 88 2030 0045 1110 0000 0425 0710

Data wpisu do KRS: 29.01.2010
Nr KRS: 0000346906
NIP: 848-183-43-19
REGON: 280474229Projekty z 2015 roku

Wspólna sprawa- wspólne rozwiązania

     Ełckie Stowarzyszenie „Ostoja”, w partnerstwie ze Środowiskowym Domem Samopomocy i Wolontariackim Ośrodkiem Wsparcia, realizować będzie projekt „Wspólna sprawa- wspólne rozwiązania”, od 09 marca do 31 października 2015.

   Celem projektu, współfinansowanego z budżetu Miasta Ełku, jest utworzenie lokalnej sieci wsparcia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin a także wspierania pracowników służb społecznych. Realizowane będzie w 3 etapach (działaniach):

  • spotkania warsztatowe pracowników służb społecznych pt. „Synergia to energia”- dotyczące budowania systemu wsparcia,
  • spotkania samopomocowej Grupy Wsparcia Rodzin – na które zapraszamy chętnych w pierwsze środy miesiąca w godz. 17.00 – 19.00 w ŚDS „Pod Kasztanami” w Ełku, ul. Kościuszki 33.

    PIERWSZE SPOTKANIE 3 CZERWCA 2015 O GODZ. 17.00

  • Forum Psychiatryczne – 30 września 2015 - po raz pierwszy w naszym mieście!
Konferencja na temat zaburzeń psychicznych oraz możliwości leczenia i terapii. Dla wszystkich chętnych!
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Agnieszka Modzelewska – tel. 87 732 64 94.

Projekty z 2012 roku

1. I Turniej Środowiskowych Domów Samopomocy w tenisie stołowym o puchar Prezydenta miasta Ełk dn. 05.04.2012

prezentacja do pobrania

Projekty z 2011 roku

1. "Klub pod Kasztanami" : 11.03.2011 - 30.09.2011, współfinansowany ze środków samorządu miasta Ełku.

Partner projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ełku

prezentacja do pobrania


2. II Piknik "Piknik pod Kasztanami" z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię - w terminie 1 sierpnia - 30 września. W ramach projektu, w dniu 11 września 2011, odbędzie się "Piknik pod Kasztanami" pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza.

Partnerzy projektu:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ełku
- Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR - MARKOT w Ełku
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Skrzydła" Ełku
- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ełku

Wolontariuszami będą m.in. harcerki z I Ełckiej Drużyny Harcerek "Rachatłukum" im. Anny Mireckiej Lubowickiej ZHR
prezentacja do pobrania


3. Konferencja dla pracowników służb społecznych pt. "Wspólna sprawa - wspólne rozwiązania" pod patronatem Starosty Ełckiego - projekt współfinansowany ze środków Powiatu Ełckiego. Konferencja odbędzie się 22 września 2011r.

Partnerzy projektu:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ełku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.
prezentacja do pobrania

Inne projekty

Projekt Polska - Szkocja: Daleko i blisko
01.06.2010 - 31.7.2010

prezentacja do pobrania


I Piknik pod Kasztanami
12.09.2010
prezentacja do pobrania